แบบบ้าน

แบบบ้าน BW..

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 118 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน BM..

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 123 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน BN..

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 124 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ...

แบบบ้าน S..

บ้านพักอาศัยสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน M..

บ้านพักอาศัยสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 189 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน L..

บ้านพักอาศัยสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 206 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน XXS..

บ้านพักอาศัยสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 131 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน XS..

บ้านพักอาศัยสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 138 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน 11A..

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 95 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน 11B..

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน 11C..

บ้านพักอาศัยสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 132 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...

แบบบ้าน 11D..

บ้านพักอาศัยสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 153 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...