อัลบั้มรูปภาพ:
Album 1 : แบบบ้าน
แบบบ้าน BW
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย 118 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 

 
 
แบบบ้าน BM
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย 123 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 
 
 
แบบบ้าน BN
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย 124 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 
 
 
แบบบ้าน S
บ้านพักอาศัยสองชั้น
พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 
 
 
แบบบ้าน M
บ้านพักอาศัยสองชั้น
พื้นที่ใช้สอย 189 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
 

 

 

แบบบ้าน L

บ้านพักอาศัยสองชั้น

พื้นที่ใช้สอย 206 ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
 
 
 
แบบบ้าน XXS
บ้านพักอาศัยสองชั้น
พื้นที่ใช้สอย 131 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 
 
 
แบบบ้าน XS

บ้านพักอาศัยสองชั้น

พื้นที่ใช้สอย 138 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 
 
 
แบบบ้าน 11A

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

พื้นที่ใช้สอย 95 ตร.ม.

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

 

 

แบบบ้าน 11B

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 
 
 
แบบบ้าน 11C

บ้านพักอาศัยสองชั้น

พื้นที่ใช้สอย 132 ตร.ม.

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

 

 

 

แบบบ้าน 11D

บ้านพักอาศัยสองชั้น

พื้นที่ใช้สอย 153 ตร.ม.

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ